تشخیص و درمان

تاثیر کرونا بر ریه انسان

تاثیر کرونا بر ریه مبتلایان

همان‌طور که عفونت وارد مجرای تنفسی می‌شود، سیستم ایمنی بدن به مقابله با آن می‌پردازد.  ریه‌ها و راه‌های هوایی بیمار متورم و

رژیم زخم معده

رژیم غذایی برای زخم معده

زخم معده یکی از بیماری های شایع گوارشی است که افراد بسیاری را با خود درگیر می سازد، بدون شک مصرف مواد