دکتر رکسانا عباسی

درمان هموروئید یا بواسیر

هموروئید یا بواسیر یک بیماری است که رگ های های متورم بسیاری را در بخش های تحتانی مقعد ایجاد می کند. بسیاری

علائم و درمان گاستروپارزی معده

گاستروپارزی چیست؟

گاستروپارزی یا فلج معده نوعی بیماری معده است که طی آن تخلیه غذا از معده با تاخیر رخ می دهد و غذا